¿Cómo obtener el valor de los elementos con la función each()?

Quiero obtener el valor de las etiquetas label con la funcion each() de Jquery, pero me arroja un error que el parametro element NO es una función. Cómo puedo arreglar eso?

$ (".lbl-asistencia").each(function(index, element){ 	console.log(element.text()); });
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>  <table class="table">   <tbody><tr>     <th>       id_alumno     </th>     <th>       dni_alumno     </th>     <th>       nombre_alumno     </th>     <th>       ape_pat_alumno     </th>     <th>       ape_mat_alumno     </th>     <th>       asistencia_alumno     </th>     <th></th>   </tr>   <tr>     <td>       1     </td>     <td>       76475156     </td>     <td>       GIAN FRANCO ALEXIS     </td>     <td>       POMA     </td>     <td>       VIDAL     </td>     <td>       <label class="lbl-asistencia">FALTO</label>       <input type="checkbox" class="chk-asistencia">       <input type="text" class="txt-asistencia">     </td>     <td>       <a href="/Charlas/Edit">Edit</a> |       <a href="/Charlas/Details">Details</a> |       <a href="/Charlas/Delete">Delete</a>     </td>   </tr>   <tr>     <td>       2     </td>     <td>       76475155     </td>     <td>       GONZALO ALONSO     </td>     <td>       GODOS     </td>     <td>       VERA     </td>     <td>       <label class="lbl-asistencia">FALTO</label>       <input type="checkbox" class="chk-asistencia">       <input type="text" class="txt-asistencia">     </td>     <td>       <a href="/Charlas/Edit">Edit</a> |       <a href="/Charlas/Details">Details</a> |       <a href="/Charlas/Delete">Delete</a>     </td>   </tr>   <tr>     <td>       3     </td>     <td>       76475154     </td>     <td>       DRUCILA     </td>     <td>       VIDAL     </td>     <td>       CALDERÓN     </td>     <td>       <label class="lbl-asistencia">ASISTIO</label>       <input type="checkbox" class="chk-asistencia">       <input type="text" class="txt-asistencia">     </td>     <td>       <a href="/Charlas/Edit">Edit</a> |       <a href="/Charlas/Details">Details</a> |       <a href="/Charlas/Delete">Delete</a>     </td>   </tr> </tbody></table>